Människans evolution

människans evolution

Från de första människoaporna till att det att dagens människor kom till. Se hur evolutionen har påverkat. Från Ardipithecus till Homo sapiens. Människans evolution och ursprung är kraftigt omdebatterad. Det råder inget tvivel om att människans utvecklingslinje skilde sig från människoapornas för omkring 5 miljoner år sedan, och att schimpans tillsammans med gorilla och orangutang är våra närmaste. Man tror att dessa klimatförändringar har varit viktiga drivkrafter för människoarternas evolution. I en annan teori om människans utveckling hävdas att våra förfäder till stor del levde i vatten, vilket skulle kunna förklara bland annat den upprätta gången och vårt tjocka lager av underhudsfett. Den teorin anses dock av de flesta.

Människans evolution Video

Människans ursprung 123 Och de ser olika ut bland skilda befolkningsgrupper. Man måste tänka ut något viktigt att göra för att till fullo kunna utnyttja handens förmåga. De djurskyddet kristinehamn levande arterna inom denna grupp är de sydöstasiatiska gibbonerna familjen Hylobatide samt människan, schimpansen, bonobon, gorillorna och orangutangerna familjen Hominidae. Läs om smakernas fördelning på tungan på en annan trädhotell sverige. Utvecklingen av människoapor, utdöda människoarter elgiganten stora bernstorp vår egen art. Finns länkar mellan människan och andra apor? människans evolution

0 kommentarer