Nukleol

nukleol

nukleol. (cellbiologi) litet avgränsat område i en eukaryot cellkärna vilket färgas mörkare vid vanliga histologiska prepareringar och som innehåller protein och RNA och där ribosomer tillverkas. Nukleolen finns inne i cellkärnan. Nukleolen är en struktur som finns i den eukaryota cellkärnan. 6 relationer. Nukleolen finns inne i cellkärnan. Nukleolen är en struktur som finns i den eukaryota cellkärnan. 13 relationer. nukleol

Nukleol - sen

Unionpedia är ett koncept karta eller semantiska nätverk organiserade så ett uppslagsverk eller ordbok. All information extraherades från Wikipedia , och det är tillgänglig under Creative Commons Attribution-Sharealike License. Här är definitionen, förklaring, beskrivning, eller innebörden av varje betydande där du behöver information, och en lista över tillhörande begrepp som en ordlista. Det är ett verktyg, resurs eller referens för studier, forskning, utbildning, lärande eller undervisning, som kan användas av lärare, pedagoger, elever eller studenter; för den akademiska världen: Cell i sen metafas. Detta är en jätte på nätet mental karta som ligger till grund för konceptdiagram.

Nukleol - 1962, utbildad

Nukleol och Astrocyt · Se mer ». Nukleol och Ribosom · Se mer ». Nukleol och Axonkägla · Se mer ». Nukleol och Mitos · Se mer ». Nukleol och Människa · Se mer ». Vi är på Facebook nu!

0 kommentarer