Gravar

gravar

På intuitiveparenting.info kan du söka efter gravsatta hos ett antal kyrkogårdsförvaltningar. Klicka på länken nedan så kan du söka gravsatta på alla våra begravningsplatser i Göteborg - och numera även på andra orter i Sverige. Länken går till en webbsida som heter Svenska gravar. Du kan söka på flera olika sätt, intuitiveparenting.info via namn, kyrkogård, födelsedatum och dödsdatum. Sök på Svenska gravar. Inom Laponia finns det endast ett fåtal gravar kända. De är av mycket olika utseende, majoriteten av gravarna utgörs av s.k. sommargravar från tiden efter kristnandet. I sommargravarna lades den döda under barmarksperioden för att sedan flyttas ned när snön kom och underlättade transporten ned till kyrkogården för den. gravar

Detta gym: Gravar

Sommardäck bäst i test 520
CORNELIS VREESWIJK DÖD 117
WARRIOR Bävernylon

0 kommentarer