Kassör i förening

kassör i förening

4 | HANDBOK FÖR KAssÖReR. 2. Kassörens uppgifter. Dessa uppgifter kan en kassör ha: • Förvalta föreningens ekonomiska tillgångar. • Göra in- och utbetalningar. • Sköta föreningens bokföring. • Lämna regelbundna rapporter till styrelse och revisorer. • Kontrollera att medlemsavgifterna betalas samt sköta med-. Styrelsemedlemmarnas uppgifter. Styrelsen består av minst tre medlemmar av vilka en skall vara ordförande. Oftast finns det i föreningar fler än tre styrelsemedlemmar. De flesta föreningar väljer också minst en viceordförande. Sekreterare eller kassör kan utses inom eller utom styrelsen. I större föreningar fungerar ofta. Kassör eller skattmästare är den person som inom en organisation är ansvarig för ekonomin. Ursprungligen användes ordet skattmästare som titel för en person i en stats eller större institutions förvaltning. Nuförtiden används titeln enbart inom föreningar, stiftelser och liknande organisationer. Även här är titeln något. kassör i förening

Kassör i förening Video

Iftar Somaliska Föreningen

Kassör i förening - upplever att

Precis som sekreterarens arbete så är kassörens arbete ytterst viktigt men relativt osynligt. Den som anlitar Föreningshuset kan känna sig trygg med att vi bara förslår precis så mycket av våra erbjudanden som behövs för att frigöra kraften i just er förening. Vad är svårast som kassör? Denne person ingår ofta jämte ordföranden och sekreteraren i organisationens styrelse. Annan arbetsfördelning Ovan uppräknade uppgifter för sekretere, kassör och informatör mfl är enbart exempel på arbetsfördelningen i en förening. Hitta fler inlägg av -jOE! Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna.

0 kommentarer