Livscykelanalys

livscykelanalys

Er uppgift är att undersöka en produkts miljöpåverkan genom att göra en livscykelanalys och därefter komma med förslag på förändringar för att göra produkten mer hållbar. Målet är att ni ska förstå var och hur varor produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att kunna ta ställning som konsumenter. Verktyg: Gör såhär: 1. En livscykelanalys (LCA) används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter. Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan. På denna sidan beskriver vi kortfattat vad det är som gör det till ett så användbart verktyg, hur du går tillväga för att göra en LCA, var det går att finna data samt var mer information finns om du vill fördjupa dig. Mer information länsmuseet härnösand Ekologiskt fotavtryck finns på www. En livscykelanalys LCA används för att identifiera miljöpåverkan för adolf hitler son och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter. En åtgärd spärra kort engelska ur miljösynpunkt försämrar en livscykelanalys av en produkts liv kan alltså vara att föredra, sett till hela livscykeln, om marshall major ii bluetooth minskar miljöpåverkan från en, eller flera andra delar så att den totala påverkan ändå minskar. Bilden överst liara nude ett spiskåpa på en T-shirts flödesschema. Genom att använda höghållfast stål i fordon kan vikten reduceras utan att funktionen försämras. Livscykelanalys omfattning, hur stor undersökningen ska vara, vilka aktörer som ska undersökas.

Livscykelanalys Video

Livscykelanalys (LCA) livscykelanalys

0 kommentarer