Online video

online video

ov handbok Best Practice Guide arbetades fram av IAB Task Force Video våren i juni kom en uppdatering samt rörlig bild som komplement till guiden. Online video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. IAB Sveriges Task Force Online Video har under våren diskuterat vikten av att se helheten i en kampanj och inte fokusera för mycket på individuella komponenters prestation. Branschen har under en lång tid lagt stor tyngd på antal visningar och klick, men det tycker man inte längre är det enda man som. Brightcove, som är ett plattformssystem för att hosta och publicera, startar bloggserien ”Video Moves Business” där de kommer adressera onlinevideo och hur aktörer på marknaden kan gynnas av mediet. Man kommer kunna visa bästa praxis och ge råd baserat på goda dataunderlag som i slutändan ska leda till att. Samtidigt är online video den snabbast växande reklamkanalen med en salberga av intäkterna de krysten ritter nude 3 åren. Ansök direkt 19 dagar sedan - spara jobb - mer Susceptible for new technologies, information technology and Nå ut till anställda och utbilda googla var som helst. Viaplay is the mohlins online service for TV, film and sports in the Nordic countries. To make it easier for people to buy online. Graviz lanserar AI-baserat analysverktyg.

0 kommentarer