Spektrofotometer

spektrofotometer

Bergman Labora · Sortiment; Produkter. Mikroskopi · Labinstrument · Kromatografi · Spektrofotometer · UV-VIS-NIR · Fluoresence-spektroskopi · FTIR · NIR · AAS · ICP-OES · Frystork · Elementaranalys · Indunstning · Tablettanalys · Mikrobiologi · Partikelstorleks-analysator · pH och konduktivitet · Kjeldahl · Extraktion. Principen vid användning av en spektrofotometer (se bilaga 1) inhämtas vid laborationstillfället genom att läsa manualen för spektrofotometern (Multiscan plus). Syftet med laborationen är att bestämma koncentrationen av en lösning KMnO4. Detta görs med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometrisk avläsning. Två typer av fotometrar används: spektrofotometer och filterfotometer. I spektrofotometern använder man en monokromator (av prismatyp eller gittertyp) för att erhålla monokromatiskt ljus (med endast en given våglängd). I filterfotometrar använder man optiska filter för att erhålla det monokromatiska ljuset. Spektrofotometrar.

Spektrofotometer - CRDi ECO

Spektrofotometer Spektrofotometrin grundar sig på att en provlösning belyses med ljus av olika våglängd varefter man mäter hur mycket ljus som lösningen absorberat. Spektrofotometrin bygger på Lambert-Beers lag, som beskriver ljusets absorptionsförmåga. I 0 är intensiteten på det ingående ljuset I är intensiteten på det utgående ljuset Hur en spektrofotometer fungerar. Ur förhållandet mellan ljusintensiteterna beräknar man, med kännedom om ämnets ljusabsorberande förmåga, dess koncentration. Vanligen mäts absortionen av synligt eller UV-ljus vid olika våglängder.

Spektrofotometer Video

How does a spectrophotometer work?

0 kommentarer