Vilket påstående är sant?

vilket påstående är sant?

Alla som övningskör ska inneha körkortstillstånd. Endast den som övningskör privat ska inneha körkortstillstånd. Den privata handledaren ska inneha handledartillstånd endast om den som övningskör är 16 år - 17 år och 6 månader. Vid privat körning räknas den som övningskör som förare. Svara! Körkortstillstånd krävs vid. Vad påverkar reaktionssträckans längd? Förarens reaktionstid och fordonets hastighet. När du kör i kurvor är det viktigt att du håller tillräckligt låg hastighet. Vilket påstående är sant? Fördubblad hastighet ger fyra gånger större sidkraftsbehov. Vad beror ojämn förslitning av framdäcken oftast på? Felaktig framhjulsinställning. Vilket påstående är sant? När vår syn försämras sker det oftast "smygande", vilket gör att vi inte märker det meddetsamma. Vad är sant om äldre förare (över 75 år)?. De är inblandade i fler korsningsolyckor än andra grupper. Med vilket sinne inhämtar vi mest information i trafiken? Synen. Vad är sant om hörseln? När jag.

Vilket påstående är sant? Video

Abdirisak Waberi - Islamist i Sveriges riksdag - Ett sammanfattande porträtt vilket påstående är sant?

0 kommentarer